Fecica Antoni – Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2976/05Posiadam wyższe wykształcenie techniczne (Politechnika Krakowska) oraz filologiczne (Uniwersytet Jagielloński).
W 1982 roku uzyskałem wpis do Rejestru Tłumaczy tekstów technicznych i specjalistycznych prowadzonego przez Naczelną Organizację Techniczną.
Tłumaczem przysięgłym jestem od roku 1988. Jako tłumacz przysięgły stale współpracuję z organami sądownictwa, prokuratury i policji.

Produkty i usługi
Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wszelkich dokumentów: umowy o pracę, umowy handlowe, umowy notarialne, faktury, świadectwa szkolne, kwalifikacyjne, dyplomy wyższych uczelni, indeksy, zaświadczenia i dokumenty wystawiane przez pracodawcę, organizacje oraz stowarzyszenia, dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego, orzeczenia i wyroki sądowe, dokumenty dotyczące pojazdów mechanicznych, dokumenty z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa celnego, prawa pracy, bankowe, itp.

Kontakt
30-122 Kraków, ul. Lucjana Rydla nr 17/24
Tel. (12) 422-73-37
Tel. komórkowy: 503-652-980, 502-442-584
e-mail:
antoni.fecica@gmail.com, tlumaczenia@fecica.pl

Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Akceptowane formy płatności
gotówka
przelew

karta kredytowa
BANK PEKAO SA

BANK PEKAO SA
Numer rachunku: 14 1240 4533 1111 0011 1448 4496
Nazwa rachunku: Antoni Fecica Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
30-122 Kraków, ul. Lucjana Rydla nr 17/24
 

CENNIK
Tłumaczenia pisemne
Ceny brutto za jedną stronę obliczeniową (strona obliczeniowa = 1125 znaków)
55 PLN – tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) z języka polskiego na język angielski
45 PLN – tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) z języka angielskiego na język polski

według wyceny indywidualnej - tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe) tekstów specjalistycznych, technicznych, itp.
 

Tłumaczenia ustne
(Urzędy Stanu Cywilnego, Kancelarie Notarialne, Sądy, itp.)
150 PLN – za jedną godzinę

 

Fecica Antoni – Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, 30-122 Kraków, ul. Lucjana Rydla nr 17/24, 12 422 73 37; NIP 676-140-49-49

Od 25 maja 2018 roku stosuję przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)